ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА "cOVID-19" ПРЕМЕСТИХМЕ В bbo КЛУБНИТЕ НИ ТУРНИРИ.

Турнирите са отворени за кибици.....

За коментари, контестации и препоръки се ползва FaceBOOK страницата на клуба